Categories
Økonomi

Islendinger vurderer å rømme landet

En tredel av islendingene kan komme til å flytte utenlands på grunn av finanskrisen, ifølge en ny meningsmåling.

Dersom dette slår til, står Europa foran noe som må karakteriseres som en folkevandring bort fra sagaøya.

Det er folk mellom 18 og 75 år som er blitt spurt i meningsmålingen, og blant disse svarer 32,5 prosent at de overveier å emigrere. 32,5 prosent av alle islendingene i denne aldersgruppen tilsvarer 70.000 personer.

Målingen er utført av Capacent Gallup, og ble offentliggjort av avisa Morgunbladid fredag. Svarprosenten er imidlertid forholdsvis lav, noe som kan bety at målingen ikke gir et helt korrekt bilde av islendingenes flytteplaner.

Islands tidligere statsminister Halldor Asgrimsson spådde nylig at utflytting vil bli et stort problem for landet i tiden som kommer.